Együttműködési megállapodások aláírása

NBF, MBVMSZ, MBVE (2013. február 1.)


2013. február 1-jén Zala Mihály, a KIM Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége elnökével, Mandrik Istvánnal; továbbá Fialka Györggyel a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesülete elnökével.

Az aláírás része annak a stratégiának, melynek során az NBF törekszik a különböző „civil” szakmai szervezetekkel történő együttműködések kialakítására annak érdekében, hogy az új kihívásoknak mind jobban meg tudjon felelni. Ide sorolható a tavalyi év során a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával kötött együttműködési megállapodás is.

Az együttműködési megállapodások megkötésével az NBF deklarálja: megbecsüli a hazai biztonsági szakma tapasztalatait és hasznosítani kívánja eredményeit, elsősorban a minősített adatok védelmére alkalmazható termékek ajánlása, tanúsítása tekintetében.

A biztonságvédelmi szakma magánbiztonsági szektorában a munkaadói érdekeket képviselő MBVMSZ a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság munkáltatói oldalának képviselőjeként tömöríti a legnagyobb szakmai munkaadókat.

Az MBVMSZ célja, hogy tagszervezetei számára olyan érdek-képviseleti és érdekérvényesítő tevékenységet végezzen, mely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva a gazdasági, szakmai munkaadói érdekek magas szintű megvalósulását eredményezi a magánbiztonsági szektorban. Az MBVMSZ deklarált célja, hogy elősegíteni és erősíteni kívánja a törvénykezés és a végrehajtó hatalom munkáját.

A Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesülete (MBVE), mint a biztonsági szolgáltatások megrendelői oldalának releváns képviselője, elsődlegesen a magyarországi pénzügyi és ipari tevékenységű multinacionális társaságok biztonsági vezetőinek együttműködési formáit igyekszik kialakítani. A szervezet tagjai cégeiknél egységesen magas szintű biztonsági rendszereket alkalmaznak és azonos követelmények szerint dolgoznak.

Az egyesület közhasznú jogállású társadalmi szervezet, szoros kapcsolatot tart fenn a szaktárcákkal, véleményezi és ajánlásokkal segíti a jogalkotási és jogalkalmazási munkát. Emellett folyamatosan együttműködik szakmai szervezetekkel, köztestületekkel és oktatási intézményekkel is.

A megállapodások megkötésével az NBF tovább erősíti a biztonságvédelmi szakma iránti elkötelezettségét, illetve nyitottságát minden fontos szakmai kérdésben történő egyeztetésre. Megjelenési lehetőséget kap az MBVMSZ és az MBVE egyes rendezvényein, továbbá első kézből értesülhet a biztonsági iparágban felmerülő kérdésekről. Az együttműködés a folyamatos információcsere útján segíti a Felek szakmai munkáját, így gyorsabb és hatékonyabb szakmai kommunikációt eredményezhet, továbbá a Felügyelet által kezdeményezett -a szakmát érintő- változások általános elfogadtatását is segíti.

Fialka György, Zala Mihály, Mandrik István

Fialka György, Zala Mihály, Mandrik István

Fialka György, Zala Mihály

fotó: Horváth Ernő