Együttműködési megállapodás a KIM Nemzeti Biztonsági Felügyelet és az Óbudai Egyetem között


2013. március 25-én Zala Mihály, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke együttműködési megállapodást írt alá Prof. Dr. Rudas Imrével, az Óbudai Egyetem rektorával.

Az Felügyelet egyik legnagyobb feladata a minősített adatok védelméről szóló törvény végrehajtása, a korszerű titokvédelmi rendszer kialakítása és folyamatos fejlesztése.

Az Óbudai Egyetem több karán (Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Neumann János Informatikai Kar, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar) is olyan magas szintű szakmai oktatás, kutatás folyik, amely a Felügyelet tevékenységi területeivel rokonítható, nem beszélve a Biztonságtudományi Doktori Iskoláról.

A Felügyelet felügyeleti, hatósági tevékenységi körének bővülése, az egyre újabb kihívásoknak való megfelelés tudatosan felépített stratégiát kíván. Ennek a stratégiának szerves része az oktatási és biztonságvédelmi érdekképviseleti szervezetekkel történő együttműködések kialakítása.

Az együttműködési megállapodás megkötésével a Felügyelet deklarálja: nagyra becsüli az Óbudai Egyetem versenyképes, a kutatásban és innovációban nemzetközileg is elismert tevékenységét, tradícióit, jelenét és jövőjét egyaránt.

Az Óbudai Egyetem oktatási tevékenysége során megoszthatja oktatóival, hallgatóival a minősített adatok védelme, követelményeinek kidolgozása során szerzett, általánosítható biztonságvédelmi tapasztalatokat. Ennek eredményeként az oktatásban, kutatásban felhasználható információk áramlása felgyorsulhat.

A Felügyelet a terméktanúsítási hatósági tevékenységének szabályozása, majd a termékvizsgálatok lebonyolítása terén számít az Egyetem szakértőinek közreműködésére és laboratóriumi kapacitásaira.

A megállapodás megkötésével az Óbudai Egyetem erősíti kapcsolatait a közigazgatásnak az NBF nevével fémjelzett speciális területével, fejlesztve oktatási és kutatási tevékenységét, laboratóriumainak kihasználását.

Az NBF hitet tesz szakmai feladatai végzésének tudományos megerősítése mellett, mellyel nem utolsó sorban a minősített adatvédelem ügyének és egyéb feladatainak fejlesztését, valamint esetleges szakmai utánpótlását is segíti.