Aktuális hírek

Változás az Elektronikus Biztonsági Követelményekben

A minősített adatokat feldolgozó rendszerek engedélyeztetéshez kapcsolódóan az Elektronikus Biztonsági Követelmények dokumentum jelenleg aktualizálás alatt van. Felhívjuk a figyelmet, hogy az „Operációs rendszer és biztonsági konfiguráció” tekintetében a jelenleg érvényes MS Windows termékek listája kiegészül a Windows 10 Pro és Enterprise termékekkel. Ezek használata a követelményekben meghatározott biztonsági beállítások alkalmazásával lehetséges.

Erősödés a magyar-luxemburgi kapcsolatok terén: újabb titokvédelmi megállapodás aláírása Budapesten

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és Őexc. Marc Ungeheuer luxemburgi nagykövet 2018. szeptember 5. napján, ünnepélyes keretek között Budapesten, a Belügyminisztrériumban írta alá a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya és Magyarország Kormánya közötti kétoldalú megállapodást a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről. Az egyezmény aláírása a két állam közötti kapcsolatok további erősödésének biztos fundamentuma.

A magyar-német kapcsolatok további erõsítése titokvédelmi megállapodás aláírása kapcsán

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár és Õexc. Volkmar Karl Wenzel német nagykövet 2018. augusztus 23. napján, ünnepélyes keretek között Budapesten írta alá a minõsített adatok kölcsönös védelmérõl szóló, Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú megállapodást. Az egyezmény aláírása biztos alapot nyújt a két állam közötti kapcsolatok további erõsödése számára.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Biztonsági Felügyelet eljárásaira vonatkozóan

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése értelmében a gazdálkodó szervezetek a 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelezettek.

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet eljárásai tekintetében az elektronikus ügyintézés az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás, valamint a Belügyminisztérium honlapjáról elérhető e-Papír szolgáltatás segítségével biztosított.

A nyomtatványok beküldésére vonatkozó információt az ÁNYK űrlapbenyújtási-támogatási szolgáltatásra vonatkozóan a „Kitöltési útmutató” tartalmaz.

Az e-Papír szolgáltatás igénybevétele esetén nyomtatvány kizárólag PDF formátumban csatolható az alábbiak szerint:

- a csatolt nyomtatványok mindegyike legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, vagy

- a hitelesen aláírt papír alapú dokumentum eredetivel mindenben egyező elektronikus változata.

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet eljárásai kezdeményezéséhez a nyomtatványok elérhetőek a Dokumentumok menüpont alatt.

A küldemény címzettjeként mindkét esetben a Belügyminisztériumot kérjük megjelölni!