Minősített Adatkezelési Hatósági Osztály


A Minősített Adatkezelési Hatósági Osztály alapvető feladatként az állami szervek tekintetében végzi a minősített adatokkal kapcsolatos hatósági engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat, kivizsgálja a bejelentett titoksértéseket, gondoskodik a Felügyelet hatáskörébe tartozó, jogutód nélkül megszűnt szervek minősített iratainak felülvizsgálatáról, az állami szerveknél a jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzését követően aláírásra előkészíti az adatkezelési engedélyt, a külföldi minősített adatokat felhasználók számára történő kiadáshoz kiadmányozásra előkészíti a személyi biztonsági tanúsítványt.