Biztonsági Jogi Koordinációs Osztály


A Biztonsági Jogi Koordinációs Osztály elsődleges feladata a Felügyelet nemzetközi szerepvállalásának elősegítése, valamint a területet érintő hazai jogszabályalkotásban való közreműködés. Mindemellett a Biztonsági Jogi Koordinációs Osztály látja el a Felügyelet valamennyi osztályának jogi támogatását is.

Nemzetközi együttműködés

A Felügyelet a nemzeti érdekek képviseletében aktívan és folyamatos jelleggel vesz részt a NATO és EU különböző bizottságaiban és munkacsoportjaiban. A Felügyelet nemzetközi színtéren való jelenlétének koordinálásáért a Biztonsági Jogi Koordinációs Osztály felelős.

Az osztály feladatai közé tartozik továbbá a két, illetve többoldalú titokvédelmi megállapodások előkészítése és koordinálása, valamint a nemzetközi rendezvények szervezésében való közreműködés is. A nemzetközi együttműködés keretében a Biztonsági Jogi Koordinációs Osztály kezdeményezi a magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését, a külföldi társhatóságok megkeresésére.

Jogalkotásban történő közreműködés

A Biztonsági Jogi Koordinációs Osztály aktívan közreműködik mind a hazai, mind a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő jogalkotásban. Tevékenységi körébe tartozik a kormány-előterjesztések és jogszabály tervezetek véleményezése, valamint a nemzetközi szerződések előkészítésével, és a már megkötött egyezmények kihirdetésével és hatálybalépésével kapcsolatos feladatok ellátása.