TEMPEST mérés

 

A TEMPEST-ről és a kompromittáló elektromágneses kisugárzás elleni védelem eszközeiről

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladatainak része az elektronikus eszközök kompromittáló elektromágneses kisugárzása elleni védelem irányítása, felügyelete. Minden elektromosan működő eszköz bocsát ki magából elektromágneses jeleket. Ez a fizikai jelenség lehetővé teszi, hogy megfelelő eszközök alkalmazásával a kisugárzott jelekből reprodukálható legyen az eszközön kezelt eredeti adat. Minősített adat elektronikus úton történő kezelése esetén a kompromittálódás elleni fő feladat a minősített adatot tartalmazó kisugárzás minimális szintre való csökkentése, ami megakadályozza az adat reprodukálhatóságát, annak illetéktelen kezekbe való jutását. E módszer szabályait TEMPEST összefoglaló néven említik.
A kompromittáló elektromágneses kisugárzás elleni védelem eszközei a következők:

1. Helyiség árnyékolása vagy árnyékolt helyiség (un. Faraday kabin)

A minősített adatot kezelő elektromos eszközök elhelyezésére szolgáló helyiség elektromosan vezető burkolatot kap, mely csökkenti vagy megakadályozza a minősített adatokat hordozó elektromágneses jelek kijutását az ellenőrzött területről. Megfelelő kialakítás esetén EMC és EMP védelmet is biztosíthat.

2. TEMPEST minősítésű eszközök

Speciális árnyékolástechnikai követelmények (NATO SDIP-27/x) szerint tervezett, gyártott és nemzeti biztonsági hatóságok tanúsítványával ellátott csökkentett kisugárzású, un. TEMPEST Level  A, B, C minősítésű eszközök alkalmazása. Hazai gyártás hiánya miatt jelenleg csak külföldön gyártott (NATO/EU) eszközök szerezhetők be.

3. TEMPEST mérés és zónába sorolás

A költségek minimalizálásának eszköze – a biztonság fenntartása mellett –, mely azt vizsgálja, hogy egy adott helyszínen a kompromittáló kisugárzást tekintve biztonságos-e a minősítés nélküli eszközök elhelyezése, illetve milyen szabályokat kell bevezetni az adott helyszínen.

 

A TEMPEST mérés a nemzeti „Titkos!” és „Szigorúan titkos!”, illetve a külföldi „Bizalmas!”, vagy annál magasabb minősítési szintű adat elektronikus kezelésére kijelölt helyiség és annak környezete megfelelőségének mérésére szolgáló eljárás, mely megalapozza a zónába történő besorolást. Az ügyfél kérelme alapján kerül sor a helyszíni mérésre, majd a zónába sorolásra.

 

A TEMPEST mérés és zónába sorolás elvégzése érdekében a minősített adatot kezelő szervnek a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére az alábbiakat kell megküldenie (161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 51 §. (2) bek.):

a) helyszínrajzot és szöveges leírást, amely a telep teljes területét, határait és a szomszédos, nem saját ellenőrzés alá tartozó létesítmények elhelyezkedését mutatja,

b) alaprajzot és szöveges leírást, amely a rendszer telepítési helyét magába foglaló épület, épületrész részletes rajzát tartalmazza oly módon, hogy a rendszer elemeinek telepítési helye egyértelműen meghatározható legyen,

c) telepítési alaprajzot és szöveges leírást, amely a rendszer telepítési helyét magába foglaló helyiség részletes rajzát tartalmazza oly módon, hogy a rendszer elemeinek, a biztonságtechnikai eszközök és beléptető rendszer elemeinek, a helyiségekben levő eszközöknek és berendezéseknek, a hálózati áramellátásnak, biztonságtechnika és telefon kábeleknek és csatlakozóknak, a telepített rádiófrekvenciás szűrőknek, valamint a berendezési tárgyaknak a telepítési helye egyértelműen meghatározható legyen.

 

Zónahatárok távolsága