A felülvizsgálat dokumentálását segítő iratminták

 

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 8. § (1) bekezdése előírja, hogy a minősítő köteles legkésőbb 5 évenként felülvizsgálni az általa vagy a jogelődje által készített és a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adatot. Törvény a felülvizsgálat gyakoriságára ennél rövidebb határidőt is megállapíthat (jelenleg nincs ilyen előírás).

A felülvizsgálat során a Mavtv. 8. §-ában és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 49. és 50. §-ában foglaltak szerint kell eljárni, továbbá be kell tartani a minősítési eljárásra vonatkozó, a Mavtv. 5. és 6. §-ában valamint az R. 38. §-ában foglalt előírásokat is.

A felülvizsgálat során a minősítési eljárás szabályai szerint kell eljárni, azaz meg kell vizsgálni, hogy az adat továbbra is a minősítéssel védendő közérdekek körébe tartozik-e, nem történt-e változás az adat illetéktelen általi megismerése által okozott kár mértékében, és továbbra is indokolt-e a minősítés alkalmával meghatározott érvényességi ideig a minősítést fenntartani. A felülvizsgálatot a minősített adat eredeti irattári példányán dokumentálni kell.

A felülvizsgálat eredményeként a minősítő, illetve jogutódja a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minősített adat

  1. - minősítését fenntartja, ha annak minősítési feltételei továbbra is fennállnak (1. MINTA a felülvizsgálat dokumentálására),
  2. - a minősítési szintjét csökkenti, ha a minősítés feltételeiben a minősítési szintet érintő változás történt (2. MINTA a felülvizsgálat dokumentálására, 3. MINTA a felülvizsgálat dokumentálására),
  3. - az érvényességi időt módosítja, ha a minősítés feltételeiben az érvényességi időt érintő változás történt (4. MINTA a felülvizsgálat dokumentálására), vagy
  4. - a minősítést megszüntetheti (5. MINTA a felülvizsgálat dokumentálására).

A felülvizsgálat végrehajtását követően a titkos ügykezelő köteles az iktatókönyvben rögzíteni a felülvizsgálat időpontját, továbbá a felülvizsgálat eredményét abban az esetben, ha a felülvizsgált adat minősítése megszűnt, illetve a minősítési szint, valamint az érvényességi idő megváltozott.

A minősítés megszüntetéséről, illetve a minősítési szint csökkentéséről vagy az érvényességi idő módosításáról minden olyan címzettet értesíteni kell, akinek a nemzeti minősített adatot továbbították.

A minősített adatok felülvizsgálatával kapcsolatos további tudnivalókat a MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ tartalmazza.

 

Minősített címzetti példányok kezelése  

Több minősített adatot kezelő szervezetnek problémát okoz, hogy számos, az irattáraikban fellelhető, 2010. április 1-je előtt készített, más szerv által minősített adatot tartalmazó irat esetében nem kaptak értesítést a Mavtv. 39. § (1) bekezdése alapján végrehajtott felülvizsgálat eredményéről. A Mavtv. 39. § (2) bekezdése szerinti jogvesztő határidő csak a felülvizsgálat elmulasztására vonatkozik, tehát – az NBF következetes állásfoglalásai szerint – a minősített adatot kezelő szerv nem tekintheti az általa kezelt címzetti példányokat nyílt kezelésű iratoknak akkor sem, ha a minősítő nem tett eleget a törvényi előírásnak és nem értesítette az általa végrehajtott felülvizsgálat eredményéről a címzetteket. Erre tekintettel a minősített adatot tartalmazó iratot kezelő szervnek kell megtenni a szükséges lépéseket a Teendők a címzetti példányok minősítésének tisztázása érdekében leírásban javasolt eljárásrend szerint.