Jogszabályok

 

NEMZETI

 

Minősített adatvédelem

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet;

Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet;

A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, valamint ennek 4. § (1) bekezdés h) pont felhatalmazása alapján kiadott Elektronikus Biztonsági Követelmények állami szervezetek részére és az Elektronikus Biztonsági Követelmények gazdálkodó szervezetek részére dokumentumok.

 

Iratkezelés

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény;

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 

Egyéb, a felügyelet tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény;

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

 

NATO

1999. évi V. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO között Brüsszelben, 1994. július 5-én aláírt Biztonsági Megállapodás és az annak mellékletét képező Ügyvezetési Szabályzat megerősítéséről és kihirdetéséről;

2000. évi IV. törvény az információ biztonságáról szóló, Brüsszelben, 1997. március 6-án kelt NATO Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről;

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet;

Security Within The North Atlantic Treaty Organisation (NATO) C-M(2002) 49;

 

EU

A Tanács határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (2013/488/EU) magyarul és angolul;

A Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról magyarul és angolul;

A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét  szolgáló biztonsági szabályokról magyarul és angolul;

A Tanács 2009/968/IB határozata (2009. november 30.) az Europol-információk titoktartási szabályzatának elfogadásáról magyarul és angolul;

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének határozata (2013. április 19.) az Európai Külügyi Szolgálat biztonsági szabályairól (2013/C 190/01) magyarul és angolul.

 

 

KÉTOLDALÚ MEGÁLLAPODÁSOK

 

A nemzetközi együttműködés nemcsak az integrációs szervezetekkel történő adatcserén, hanem az államok egymás közötti információáramlásán is alapszik.

Azonban az integrációs szervezetek szabályozói csak ezen szervezetek minősített adatainak (EU minősített adat, NATO minősített adat) cseréjét és védelmét szabályozzák, ezért továbbra is az államok szuverén döntési kompetenciájába tartozik, hogy partnereikkel az információ megosztást magas szintre emelve lehetővé teszik-e a nemzeti minősített adatok cseréjével is járó együttműködés létrejöttét - elsősorban nemzetbiztonsági bűnüldözési, bűnmegelőzési célzattal - azáltal, hogy kétoldalú megállapodásban rögzítik az erre vonatkozó szabályokat.

A Felügyelet éppen ezért arra törekszik, hogy a nemzeti érdekek egyre szélesebb körben történő érvényesülése érdekében minél több országgal sor kerülhessen kétoldalú megállapodás előkészítésére és aláírására, a minősített adatok cseréje és kölcsönös védelme tárgyában.

 

 

Felhatalmazó határozatok és a már megkötött megállapodások:

 

A miniszterelnök 46/2011. (VI. 21.) ME határozata a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között.

2012. évi XCI. törvény a Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2012. évi CIX. törvény a Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2014. évi LVI. törvény Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

 

 

A miniszterelnök 58/2012. (V. 16.) ME határozata a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról Magyarország Kormánya, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, a Belga Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, az Észt Köztársaság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Lett Köztársaság Kormánya, a Litván Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Osztrák Köztársaság Kormánya, valamint a Svéd Királyság Kormánya között.

2012. évi CL. törvény Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2013. évi VII. törvény Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2013. évi LX. törvény Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény.

2015. évi CLXXVI. törvény Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2017. évi LXXXII. törvény Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2017. évi CXVII. törvény a Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2018. évi XVIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2018. évi XIX. törvény a Magyarország Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2018. évi LXIV. törvény a Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

 

 

A miniszterelnök 54/2013. (IV. 16.) ME határozat a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról Magyarország Kormánya,valamint az Albán Köztársaság Kormánya, a Bolgár Köztársaság Kormánya, Bosznia-Hercegovina Kormánya, a Ciprusi Köztársaság Kormánya, a Finn Köztársaság Kormánya, a Holland Királyság Kormánya, a Horvát Köztársaság Kormánya, Koszovó Kormánya, a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya, a Macedón Köztársaság Kormánya, Montenegró Kormánya, a Portugál Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Szerb Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovén Köztársaság Kormánya között.

2023. évi XII. törvény Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2015. évi XXIV. törvény Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi XIX. törvény Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2016. évi XI. törvény Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2016. évi CLXXVIII. törvény Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2016. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2016. évi CXC. törvény Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2017. évi CXV. törvény a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2017. évi CXVI. törvény a Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2018. évi XVII. törvény a Magyarország Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2018. évi LXI. törvény a Magyarország és a Portugál Köztársaság között létrejött, a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2019. évi III. törvény a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

2019. évi XXXVIII. törvény a Magyarország és Románia között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

 

 

A miniszterelnök 149/2013. (XII. 17.) ME határozata a Magyarország Kormánya, valamint a Török Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló nemzetközi szerződések előkészítéséről és létrehozásáról.

2016. évi V. törvény Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2019. évi IV. törvény Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

A miniszterelnök 136/2014. (XI. 26.) ME határozata az Oroszországi Föderációval és Dániával a minősített adatok átadásáról, minősítési szintjeinek megfeleltetéséről és védelméről szóló kétoldalú nemzetközi megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról.

2016. évi CLXXXIX. törvény Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről