TÜK oktatás

 

Általános ismertető a titkos ügykezelők elméleti és gyakorlati képzéséről, valamint vizsgáztatásáról

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7.§ (1) bekezdése szerint a titkos ügykezelő foglalkoztatásának egyik feltétele a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és az R. ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából tett sikeres vizsga (a továbbiakban: TÜK-vizsga). A TÜK-vizsgára történő felkészítés és a TÜK-vizsgáztatás nemcsak a köztisztviselői, közalkalmazotti és hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, hanem a minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezeteknél alkalmazott titkos ügykezelőket is érinti.

Az R. alapján a minősített adatot kezelő szervek vezetői felelősek azért, hogy a titkos ügykezelői munkakörben foglalkoztatott személyek a kinevezésük előtt elméleti és gyakorlati képzésben részesüljenek, illetőleg TÜK-vizsgát tegyenek. A titkos ügykezelőre meghatározott tananyag és vizsgakövetelmény elkészíttetése, az oktatás szervezeti kereteinek és a vizsgáztatás eljárási rendjének meghatározása, valamint a vizsgabizottság kijelölése a szakirányításra jogosult vezető vagy a biztonsági vezető feladata. A minősített adatot kezelő szerveknél a titkos ügykezelőre meghatározott tananyagot és a vizsgakövetelményeket a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnökének előzetes jóváhagyását követően lehet alkalmazni. Ezen kívül a biztonsági vezető a titkos ügykezelők részére szervezett vizsga tervezett időpontjáról a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnökét előzetesen írásban köteles tájékoztatni, aki elrendelheti a vizsgáztatás menetének és rendjének ellenőrzését.

Tekintettel arra, hogy a minősített adatot kezelő szervek többsége nem tudja saját hatáskörben megoldani az általa foglalkoztatni kívánt titkos ügykezelők elméleti és gyakorlati oktatását, valamint vizsgáztatását, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkereste a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (továbbiakban: NKE), hogy a titkos ügykezelői vizsgára felkészítő oktatás anyagának módszertani fejlesztésében, továbbá az oktatás és a TÜK-vizsga szervezéséből fakadó feladatok ellátásában legyen a minősített adatot kezelő szervek segítségére.

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet és az NKE között együttműködési megállapodás aláírására került sor, amelyben a felek a titkos ügykezelők központi képzési programjának kidolgozásával és vizsgáztatásával kapcsolatos együttműködést rögzítették. A megállapodás értelmében az NKE gondoskodik a titkos ügykezelői vizsgára történő felkészítésről és a titkos ügykezelői vizsga megszervezéséről.

 

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a központi képzéssel kapcsolatban az NKE honlapján találhatnak további információkat a következő címen: https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/jelentkezes.

 

Tananyag

A titkos ügykezelői ismeretek című tananyag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjának alábbi oldalán érhető el: https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer.