TÁJÉKOZTATÓ

a biztonsági kérdőív és a változás-bejelentési kötelezettség kitöltésének szabályairóL

A biztonsági kérdőív és a változás-bejelentés elektronikusan vagy papíralapon tölthető ki.

 

A biztonsági kérdőív és a változás-bejelentés elektronikus kitöltéséről:

Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III.31.) Korm. rendelet 4. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott személyek

az Alkotmányvédelmi Hivatal évek óta működteti a biztonsági kérdőívek és változás-bejelentések elektronikus beküldését is lehetővé tevő informatikai rendszert, a Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszert (a továbbiakban: BKFR).

A BKFR

Technikai tudnivalók a BKFR használatba vételéről és alkalmazásáról a telephely biztonsági tanúsítvány (a továbbiakban: TBT) vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány (a továbbiakban: ETBT) kiadását kérő, illetve TBT-vel vagy ETBT-vel már rendelkező gazdálkodó szervezetek, mint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet ügyfelei számára:

  1. A BKFR használatának alapfeltétele, hogy a gazdálkodó szervezet vezetője biztonsági megbízottat (a továbbiakban: BiM) jelöljön ki. A BiM feladatait a biztonsági vezető is elláthatja, a tapasztalatok szerint sok esetben ezt a megoldást alkalmazzák azok a cégek, amelyek már használják a BKFR-t.
  2. A gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője átiratban (az nbf@nbf.hu e-mailcímen, vagy cégkapun keresztül) jelzi a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek, hogy a BKFR-t kívánja használni és megadja a BiM nevét és elérhetőségét (mobilszám és e-mailcím).
  3. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet regisztrálja a kijelölt BIM-et a BKFR-ben, majd a belépéshez szükséges felhasználónévről és a jelszó 1. feléről tájékoztatja a BiM-et. A BiM a jelszó 2. felét a rendszertől kapja SMS/e-mail üzenetben. Ezt követően a BKFR használata elérhetővé válik a BiM számára.
  4. A BiM a BKFR-ben, az erre szolgáló kezelő felületen regisztrálja a gazdálkodó szervezetnél nemzetbiztonsági ellenőrzésre, illetőleg változás-bejelentésre kötelezett személyt (a továbbiakban: kötelezett)
  5. A belépéshez szükséges felhasználónevet és a jelszó 1. felét a BiM küldi meg a kötelezettnek.
  6. A kötelezett a jelszó 2. felét a rendszertől kapja SMS/e-mail üzenetben. Ezt követően a BKFR használata elérhetővé válik a kötelezett számára. A kötelezettnek az elektronikus kérdőív kitöltésére a BiM által a rendszerbe történt regisztrálástól (tehát nem a kötelezett első belépésétől!) számított 30 nap áll rendelkezésre. Az elektronikus kérdőív lezárása után a kérdőívben megadott adatok nem módosíthatók.
  7. Amennyiben hozzátartozói nyilatkozatot is be kell nyújtani a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez, akkor a hozzátartozói nyilatkozat eredeti aláírt példányát postai úton, zárt borítékban kell megküldeni a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, mint kezdeményező részére a következő postacímre:
    1399 Budapest, Pf. 710/50.

A BKFR használatát jogszabály nem teszi kötelezővé, ezért a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a fentiekben említett előnyökre figyelemmel kizárólag javasolhatja annak használatát.

A biztonsági kérdőív és a változás-bejelentés papíralapú kitöltéséről:

A kötelezett a tájékoztatást követő 30 napon belül kitölti és az R. 12. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint eljuttatja a kezdeményező számára.

A biztonsági kérdőív itt letölthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztonsági kérdőívet, az annak elején szereplő tájékoztató alapján kell kitölteni, különös figyelemmel az alábbiakra: